Toccata, a mother understands what a child does not say

Als ouder ben je soms ten einde raad omdat je kind te jong is om te vertellen wat er nu juist aan de hand is. Je voelt je machteloos omdat je het gevoel hebt dat je je eigen kind niet begrijpt. Je voelt, je weet dat er iets is, maar je kan er de vinger niet opleggen.

Het is in deze ouder-kind relatie dat wij samen met jou op zoek gaan.

We leren jou achter het gedrag van je kind kijken, waardoor het vaak duidelijk wordt wat je kind je wil zeggen met het gedrag waar jij je zorgen om maakt. Door interactieve gesprekken en observaties kijken we wat jouw kind drijft en wat het (van jou) nodig heeft. Vanuit de kracht en de dynamiek van jullie kind en jullie relatie vinden we de rust die nodig is om te genieten van het ouderschap, vinden we de rust die nodig is om optimaal te kunnen ontwikkelen.

Regulatie, emotionele veiligheid, warmte en geborgenheid gaan ons brengen naar de vertaling van wat het kind ons de hele tijd vertelde, maar wat wij niet konden verstaan.

A mother understands what a child does not say.

Begrijp de woorden die je kind nog niet kan uitspreken

Aanmelden