Wat doen we

Psychotherapie

Psychotherapie is de verzamelnaam voor een aantal erkende vormen van therapie, die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Afhankelijk van de problemen die de cliënt ervaart, wordt een bepaalde therapievorm toegepast. Op deze manier kunnen we effciënter tot de kern van het probleem komen.

De psychotherapeut lost echter geen problemen voor jou op, maar helpt gevoelens en emoties te (h)erkennen, te verwerken, te accepteren en er anders mee om te gaan. Inzicht krijgen in je gedrag en in je emoties staan centraal. We willen namelijk dat de problemen die jij ervaart verminderen of zelfs verdwijnen. Dit is een werkproces van jou samen met de therapeut!

Weet dat psychotherapie ook hard werken is voor jou en dat dit een proces is dat gepaard gaat met ups en downs. Het vergt moed en zelfinzicht om nare gevoelens te onderzoeken en los te laten.

Een geslaagde therapie betekent niet dat je geen enkel probleem meer tegenkomt. Het betekent wel dat je beter leert omgaan met problemen die op jouw weg liggen of komen. De duur van de therapie is zo kort als het kan en zo lang als dat nodig is.

Bij Toccata gebruiken we de volgende psychotherapieën:

Speltherapie (kinderen van 3 tot 12 jaar)
Relatie- en gezinstherapie
Individuele therapie (kinderen, jongeren en volwassenen)
Gedragstherapie (kinderen en jongeren)
Babytherapie (zwangerschap en baby)
Gendersensitieve therapie (kinderen en jongeren)

Alle therapeuten bij Toccata zijn erkende psychotherapeuten, die een langdurige therapie opleiding hebben gevolgd. Hierdoor kunnen ze ook een gedeeltelijke terugbetaling voorzien bij de mutualiteiten

Psychodiagnostiek

Soms is een individueel onderzoek nodig om zicht te krijgen op wat er nu juist aan de hand is. Aan de hand van gesprekken, observaties, psychologische testen en vragenlijsten verkrijgen we inzicht in het (probleem)gedrag.

In een neuropsychologisch onderzoek bekijken we vooral de relatie tussen de werking van de hersenen en het gedrag. We onderzoeken verschillende functies zoals de concentratie en aandacht, het geheugen, de planmatigheid, ruimtelijk visueel inzicht, analytsich inzicht, werkhouding, taakspanning, .... En zo kunnen we het gedrag beter begrijpen en de juiste aanpak vinden.
Indien nodig verwijzen we ook door voor een diagnosestelling. Er wordt dan uiteraard een uitgebreid verslag meegegeven.

In een intelligentie onderzoek doen we een niveaubepaling van de cogniteve mogelijkheden. Een intelligentie onderzoek kan je zelf aanvragen, maar vaak gebeurt de afname op vraag van een logopedist of een andere specialist. Meestal is het ook een aanvulling op het neuropsychologisch onderzoek.

In een belevingsonderzoek brengen wij de beleving van het kind in kaart. Hoe voelt het kind zich, waar is het kind mee bezig, hoe gaat het kind om met emotionele spanningen en gebeurtenissen, wat zijn de copingsmechanismen, functioneert het kind op leeftijd, hoe ervaart het kind zijn gezin en ruimere omgeving,… De resultaten van dit onderzoek worden steeds in verband gebracht met de ontwikkelingsfase en de ruimere context. Ook op deze manier kunnen we het gedrag beter begrijpen en de juiste aanpak vinden.

De resultaten van elk onderzoek worden steeds uitvoerig met jullie besproken en samen bekijken we dan welke aanpak voor het kind thuis en/of elders de beste lijkt. Indien een vorm van begeleiding aangewezen is die wij niet kunnen bieden, zoeken wij naar een andere geschikte dienst.

Je eigen kracht en dynamiek (terug) aan de oppervlakte brengen

Aanmelden
checkmark-circle