Toccata, de harmonie van jouw gezin

Als je gezin ontwricht dreigt te raken door persoonlijke problemen, onderlinge spanningen of ingrijpende gebeurtenissen dan bestaat het gevaar dat je je blijft blindstaren op de feiten. Je loopt vast en je ziet enkel nog datgene wat foutloopt.

Een gezin is zoveel meer dan de som van de gezinsleden.

Bij Toccata gaan we op zoek naar de dynamiek van jullie gezin in het hier en nu. Bewustworden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed dit heeft op de anderen, zijn belangrijke bouwstenen binnen onze begeleiding. We geven plaats aan de eigenheid van ieder gezinslid en houden rekening met ieders geschiedenis en rugzak. We proberen samen zicht te krijgen op hoe dit alles van invloed kan zijn op de onderlinge relaties.

Daarnaast gaan we ook op zoek naar de krachten van jullie gezin. Iedereen kan van iedereen leren! De sterke kanten en mogelijkheden van jullie gezin gaan we benutten en uitbreiden.
Samen gaan we op zoek naar hoe jullie elkaar kunnen steunen en begrijpen.

De kracht en de dynamiek van elke persoon wordt ook hier ingezet om weer tot een uniek samenspel te komen, waarin ook elke solo een plaats krijgt. Je staart je niet meer blind op elkaars tekorten maar je ziet nu weer elkaars sterkte.

Jouw gezin als een uniek samenspel

Aanmelden